Our Portfolio

S. No. Company Category Innovator
1. Portable Power Technology Private Limited Energy & Manufacturing Abhijeet Kumar, Puli Sunny Babu Abhinav Shandilya
2. ROYALNDYNAMIC Automobile MD SAIF,ALISHAHBAAZ ALI KHAN,VIVEK KUMAR
3. ABHYADHIKADHIK INDIA PVT LTD Agriculture Dhiraj Rahul, Kartikesh Kumar Jha
4. QMe IT Services Aman Deep, Atharv, Piyush
5. HUM N HVAC Satyajeet Kumar
6. Anagha innovation Pvt. Ltd Energy Dr. R.k Behera, Piyali Pal, Swapan Kr Bakshi, Surya Prakash
7. K.R.Group Water Management Ranjan Kumar Dhar, Sajal Paul
8. Krishak Farms Agriculture Nikhil, Shivani Singh
9. - Manufacturing Dr. Shovan Bhaumik, Dr. Subrata Kumar
10. Research Energy Dr. Amutha , N. Kumutha
11. Agrofed Agriculture Harsh Kasyap, Debasmita Mannu, Prof. Somnath Tripathi